Kauno marių regioninis parkas
Norintiems išsikasti (valyti) kūdrą
FACEBOOK
Norintiems išsikasti (valyti) kūdrą
Asmuo, norintis suderinti dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio įrengimo vietą su Kauno marių regioninio parko grupe, raštu pateikia laisvos formos prašymą. Su prašymu kartu pateikiama ši informacija:

1. Kūdros brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas jos gylis, plotas ir profilis;
2. Žemės sklypo planas su pažymėta kūdros įrengimo vieta ir koordinatėmis;
3. Kita su kūdros įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

Reikalavimai dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio įrengimui pateikiami 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo". Jame nurodyti atvejai, kai net ir nesaugomose teritorijose draudžiama įrengti dirbtinį vandens telkinį, jei jis planuojamas:
  • pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras;
  • nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose;
  • paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje;
  • natūraliose pievose ir akmenynuose;
  • miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.
Prašymas dėl dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio irengimo
Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas
Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas


Kauno mariųregioninis parkas
Kauno marių regioninis parkas
Biudžetinė įstaiga, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, Jono Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, el. p. aukstaitija@saugoma.lt, Kauno marių regioninio parko grupė, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno raj., tel. +370 373 83071.
Duomenys apie Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 306108968.
Visos teisės saugomos. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.