Kauno marių regioninis parkas
Paslaugos
FACEBOOK
Paslaugos

Priimami ir registruojami (gavimo dieną) visi Kauno marių regioninio parko direkcijai adresuoti dokumentai, gauti paštu, įteikti asmeniškai asmeniui atvykus į direkciją ar pristatyti kitais būdais (el. paštu, faksimile). 

Parengti atsakymai į prašymus/skundus/ pranešimus teikiami asmeniškai, paštu, faksu ar el. paštu. 

Atsakingas asmuo dokumentams priimti – vyriausioji specialistė Sigita Gagienė, tel. 8 37 383071, el.paštas: info@kaunomarios.lt. 

Atsakingas asmuo prašymams, skundams nagrinėti – direktorė Nijolė Eidukaitienė, tel. 8 37 383070, 8 686 12703, el.paštas: n.eidukaitiene@kaunomarios.lt

Prašymo forma
Prašymo forma specialiesiems architektūros reikalavimams / specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams išduoti


Kauno marių regioninio parko direkcijos specialistai teikia šias administracines paslaugas:

1. Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas
Aprašymas
Schema
2. Pažymos apie leidimą miškui įveisti „NATURA 2000“ teritorijoje išdavimas
Aprašymas
Schema
3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir vandens pagrindų susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimas
Aprašymas
Schema
4. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas
Aprašymas
Prašymo forma specialiesiems architektūros reikalavimams / specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams išduoti
5. Derinimas dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo Kauno marių regioniame parke
Aprašymas
Prašymas dėl dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio kasimo/valymo
6. Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas
Aprašymas
7. Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "NATURA 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas
Aprašymas
"Natura 2000" reikšmingumo nustatymo 3 priedas

Kauno marių regioninio parko direkcijos teikiamos mokamos paslaugos
Mokamų paslaugų įkainiai


Kauno mariųregioninis parkas
Kauno marių regioninis parkas
Kauno marių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., LT-53106 Kauno raj.,
tel. (8-37) 383 071
info@kaunomarios.lt